Eamers

Life of two kids from Vancouver, CANADA

11.16.2014

IMG_1728

冬の川

IMG_1731
Lynn Canyon Park, North Vancouver, BC

8.4.2014

IMG_1262

高校生になって6年ぶりにカナダに来た司馬と

IMG_1253

川へ遊びに来ました。

 

7.26.2014

IMG_1222

久しぶりに川

4.18.2014

IMG_0891

Lynn Canyon Parkを散歩中